Multifunkčný držiak WinPal sa dá namontovať veľmi jednoducho a bez použiatia náradia. Je však potrebné dbať na zvýšenú bezpečnosť pri upevňovaní držiaka.
Pred montážou si pozorne prečítajte pribalený návod!


Jednoduchá a bezpečná montáž. 

  1. WinPal vrátane kovového uholníka a nadstavca na vlajočky predmontujte v budove. 
  2. Predmontovaný WinPal umiestnite do správnej polohy voči oknu a rímse.
  3. Dajte pozor aby uhol medzi čelným a okenným uholníkom bol väčší ako 90°
  4. Pevne utiahnite všetky krídlové matice.
  5. Zkontrolujte či sa držiak nehýbe 

Demontáž 

  1. Povoľte krídlovú maticu na okennom/upevňovacom uholníku (nevyskrutkujte ju úplne).
  2. Celý WinPal (vrátane voliteľného príslušenstva, reklamného štítu, resp. produktu iných dodávateľov) odnímte z budovy.


Pozrite si video návod